Menu Close

EMC

Produkty pro diagnostiku EMC


Co je EMC?

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) je soubor vlastností elektrických, nebo magnetických přístrojů spočívající v tom, že neovlivňují jiné objekty (včetně sebe sama) a že odolávají působení ostatních přístrojů. Dělí se tedy na dvě podkategorie:

  • EMI – elektromagnetická interference (rušení)
  • EMS – elektromagnetická susceptibilita (odolnost)

V praxi však bohužel k rušení dochází velmi často a to zejména v oblasti průmyslových sítí a komunikací. Existují však soubory opatření, která tato rušení a jejich negativní účinky minimalizují. Při řešení těchto komplexních problémů pomáhají také EMC diagnostické nástroje.

Brožůra EMC k bezplatnému stažení


EMV-INspektor® V2

Zvyšující se energetická náročnost průmyslové výroby vede k vyššímu riziku rušivých proudů podél kabelů, na vodivých cestách napájení a v systémech pro vyrovnávání potenciálu. Diagnostický nástroj EMV-INspektor® V2 umožňuje automatické, bezkontaktní a nepřerušované testování a detekci elektromagnetických poruch. K zařízení lze připojit až čtyři měřící svorky (kleště). Hodnoty měření jsou zaznamenávány samostatně, vyhodnocovány a porovnávány. INspektor® zobrazuje efektivní hodnoty, amplitudy a kmitočtové komponenty pro každý kanál. Časové průběhy amplitud a spektra jsou vizualizovány v grafu.


EMV-INspektor® V2

EMCheck® LSMZ I

Sporadické interference v průmyslové datové komunikaci jsou většinou způsobeny kompenzačními proudy produkovanými vysokými frekvencemi ve vedení stínění. Toto často vede k chybnému vyhodnocení problému a snaze najít příčinu v samotné síťové sběrnici. Pomocí měření kompenzačních proudů stínění datového kabelu je možné zjistit, že samotná sběrnice není příčinou problému, ale představuje spíše „oběť“. Je tedy nutné zjistit skutečnou příčinu v oblasti EMC a přijmout odpovídající protiopatření.


EMCheck® LSMZ I

EMCheck® ISMZ I

Inteligentní měřící kleště EMCheck ISMZ I představují mobilní měřící přístroj, který umožňuje detekci nežádoucích proudů (až 30A), které způsobují EMC rušení. Tyto kleště sbírají (vzorkovací frekvence 10, 20, 40kHz), vyhodnocují a archivují (v interní paměti až 14 dní zpět + možnost ukládat data na SD kartu) naměřená data.

ISMZ I

Máte dotazy? Chcete cenovou nabídku? Kontaktujte nás!