Menu Close

Pravidla zpracování osobních údajů (GDPR) a Cookies

V souvislosti s poskytovanými službami vás informujeme, že společnost HENEBERGER s.r.o., IČO: 07948042 (dále jen “správce”) zpracovává vaše osobní údaje. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 – (dále jako “GDPR”).  

Rozsah a účel zpracování vašich osobních údajů
Správce bude vaše osobní údaje zpracovávat pouze v rozsahu nutném pro poskytnutí vámi požadovaných služeb. Jedná se především o:

• dodání produktů na základě vaší objednávky/smlouvy
• dodání služeb na základě vaší objednávky/smlouvy
• poskytnutí školení
• poskytnutí technické podpory
• zasílání newsletterů e-mailem
• atd.

Za tímto účelem bude správce zpracovávat dle potřeby zejména vaše jméno, název firmy, adresu, e-mail a telefonní číslo.  

Zabezpečení dat
Správce provádí technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně vašich dat před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, nebo přístupem neoprávněných stran.

Osoby s přístupem k vaším osobním údajům a doba zpracování
K vašim osobním údajům bude mít přístup správce, jeho pověření zaměstnanci a to jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu, pokud to bude nutné pro poskytnutí služby a splnění zákonných požadavků. 

Práva související s ochranou vašich osobních údajů
Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.  

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailu na adresu: kubny@heneberger.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, např. zákonné povinnosti.  

Cookies
Web www.heneberger.cz je napojen na systém Google Analytics, který používá soubory cookies k:

• měření návštěvnosti webu
• analýze chování uživatelů na webu
• cílení reklamy

Soubory cookies jsou zde používány v rozsahu nepřesahujícím běžnou praxi (anonymizovaná agregovaná data dle podmínek společnosti Google).