Menu Close

PROFIBUS

Produkty pro sítě PROFIBUS


Co je PROFIBUS?

Vývoj sběrnice PROFIBUS začal roku 1987 v Německu, kdy 21 společností spojilo síly při vytvoření standardu pro rozhraní provozních přístrojů a zařízení. Nejdříve vznikla specifikace PROFIBUS FMS a v roce 1993 PROFIBUS DP. V současnosti je sběrnice PROFIBUS standardizována normami IEC 61158 a IEC 61784. Komunikační sběrnice PROFIBUS je určena pro všechny oblasti automatizace a je jednou z nejrozšířenějších na světě.

Typy sítí PROFIBUS

  • PROFIBUS DP (Decentralized Peripherals) slouží k připojení senzorů a akčních členů k řídícímu systému (PLC). Jedná se o nejčastěji nasazovaný typ sítě PROFIBUS. Datová propustnost je až 12 Mbit/s při použití kroucené dvojlinky (možné je také použití optických kabelů). Topologie sítí PROFIBUS DP je zpravidla liniová, i když existují speciální repeatery, které umožňují tvorbu odboček a složitějších topologií. Každý segment sítě PROFIBUS DP musí být ukončen terminátorem (resistorem, který zabraňuje odrazu signálu na konci vodiče). Komunikace je typu MASTER-SLAVE, což znamená, že komunikaci iniciuje zařízení MASTER (zpravidla PLC) a zařízení SLAVE odpovídají. Zařízení typu SLAVE mezi sebou přímo nekomunikují, komunikaci vždy musí zprostředkovat zařízení typu MASTER. Komunikace je typu HALF-DUPLEX, tzn. že v jednom okamžiku může probíhat komunikace na síti mezi MASTER a SLAVE pouze jedním směrem.
  • PROFIBUS PA (Process Automation) používá rozšířenou normu Profibus DP a je určen pro řízení pomalých procesů zvláště ve výbušném prostředí (Ex-zóna 0 a 1), neboť odpovídá jiskrové bezpečnosti. Aby bylo možné síť využívat v tomto prostředí, je použita i speciální fyzická vrstva – proudová smyčka podle standardu IEC 1158-2 komunikující stálou rychlostí 31,25 Kibit/s.

Na úrovni fyzické vrstvy PROFIBUS se používají různé typy vedení, ale jednoznačně nejrozšířenější je RS 485. Maximální přenosová rychlost RS 485 je 12 Mbit/s. Zařízení jsou propojena sběrnicovou topologií pomocí kabelu typu A (stíněná kroucená dvojlinka). Na jeden segment sběrnice může být připojeno maximálně 32 zařízení, pomocí opakovačů (repeater) pak lze propojit až 126 zařízení. Pomocí převodníků je možné převádět elektrický signál na signál optický. Optické kabely jsou vhodné pro přenosy dat na větší vzdálenosti a nejsou ovlivněny EMC rušením.

Brožůra PROFIBUS k bezplatnému stažení


Princip diagnostiky sítí PROFIBUS

článek shrnující základní principy diagnostiky sítí PROFIBUS


PROFIBUS-INspektor® NT

Diagnostický nástroj PROFIBUS-INspektor® NT detekuje všechna aktivní zařízení ve vaší síti PROFIBUS a zobrazuje je pro snadnou kontrolu integrovaným webovým rozhraním. PROFIBUS-INspektor® NT umožňuje rozsáhlou on-line analýzu všech událostí relevantních pro kvalitu sítě, např. chybové telegramy, opakování telegramů, diagnostická data zařízení, restarty atd.


PROFIBUS-INspektor® NT

PB-QONE

Měřící přístroj PROFIBUS PB-QONE umožňuje moderní údržbu: přesné výsledky měření parametrů sítě PROFIBUS získáte za několik sekund. Díky konektivitě USB a jednoduchému grafickému zobrazení na principu semaforů je pak možné tyto výsledky snadno vyhodnotit. PB-QONE je jediné zařízení na trhu, které nabízí plně automatickou, nereaktivní detekci topologie sítě PROFIBUS za běhu technologie. Díky těmto a dalším užitečným funkcím tohoto kompaktního multifunkčního zařízení je nezastupitelné pro každého servisního technika, který usiluje o jednoduchou diagnostiku kvality v sítích PROFIBUS.

PB-QONE

PROFtest II XL

Tester kabelů PROFtest II XL kontroluje správnou instalaci kabelů v sítích PROFIBUS. Měřicí přístroj udává skutečnou délku vedení a detekuje přerušení kabelu s přesností na metr. Kabelová zkouška je prováděna v režimu offline, během montáže a servisu.

PROFtest II XL

PROFIBUS hub MULTIrep

PROFIBUS MULTIrep repeater multiplikuje napěťový signál do dvou, pěti nebo sedmi větví (podle verze) a zesílí jej tak, aby odpovídal PROFIBUS specifikaci. Integrovaná diagnostika signalizuje případné problémy každého segmentu pomocí LED diod.

PROFIBUS hub MULTIrep
PROFIBUS hub MULTIrep

INBLOX®

Široká škála PROFIBUS modulů INBLOX® umožňuje realizovat různé topologie sítě PROFIBUS, diagnostiku fyzické sítě, vzdálený přístup a trvalé monitorování.

Moduly INBLOX

PBMA IP20

PBMA IP20 je měřící bod pro připojení diagnostických nástrojů do sítě PROFIBUS s funkcí aktivního zakončení sběrnice s napájením a zakončovacími odpory PROFIBUS DP linky.

PBMA
PBMA IP20

Máte dotazy? Chcete cenovou nabídku? Kontaktujte nás!