Menu Close

PROFIBUS

Produkty pro sítě PROFIBUS


Co je PROFIBUS?

Vývoj sběrnice PROFIBUS začal roku 1987 v Německu, kdy 21 společností spojilo síly při vytvoření standardu pro rozhraní provozních přístrojů a zařízení. Nejdříve vznikla specifikace PROFIBUS FMS a v roce 1993 PROFIBUS DP. V současnosti je sběrnice PROFIBUS standardizována normami IEC 61158 a IEC 61784. Komunikační sběrnice PROFIBUS je určena pro všechny oblasti automatizace a je jednou z nejrozšířenějších na světě.

PROFIBUS je k dispozici ve čtyřech variantách:

  • PROFIBUS DP (Decentralized Peripherals) slouží k připojení senzorů a akčních členů k centrálnímu kontroléru. Datová propustnost je až 12 Mbit/s při použití kroucené dvojlinky (možné je také použití optických kabelů).
  • PROFIBUS PA (Process Automation) se používá k monitorování měřicích zařízení přes systém řízení procesů. Tato varianta PROFIBUS je ideální pro použití ve výbušném prostředí (Ex-zóna 0 a 1). V kabelech proudí velmi slabý proud přes sběrnicové vedení, které je tak jiskrově velice bezpečné. Nevýhodou této varianty je však velmi nízká datová rychlost 31,25 kbit/s.
  • PROFIsafe se používá pro bezpečnostní aplikace, obvykle s bezpečnostními PLC, nebo bezpečnostními relé.
  • PROFIdrive používaný při řízení pohonů a pohybu.

Na úrovni fyzické vrstvy PROFIBUS se používají různé typy rozhraní, ale jednoznačně nejrozšířenější je RS 485. Maximální přenosová rychlost je 12 Mbit/s. Zařízení jsou propojena sběrnicovou topologií pomocí kabelu typu A (stíněná kroucená dvojlinka). Na jeden segment sběrnice může být připojeno maximálně 32 zařízení, pomocí opakovačů pak lze propojit až 126 zařízení.

Brožůra PROFIBUS k bezplatnému stažení


PROFIBUS-INspektor® NT

Diagnostický nástroj PROFIBUS-INspektor® NT detekuje všechna aktivní zařízení ve vaší síti PROFIBUS a zobrazuje je pro snadnou kontrolu integrovaným webovým rozhraním. PROFIBUS-INspektor® NT umožňuje rozsáhlou on-line analýzu všech událostí relevantních pro kvalitu sítě, např. chybové telegramy, opakování telegramů, diagnostická data zařízení, restarty atd.


PROFIBUS-INspektor® NT

PB-QONE

Měřící přístroj PROFIBUS PB-QONE umožňuje moderní údržbu: přesné výsledky měření parametrů sítě PROFIBUS získáte za několik sekund. Díky konektivitě USB a jednoduchému grafickému zobrazení na principu semaforů je pak možné tyto výsledky snadno vyhodnotit. PB-QONE je jediné zařízení na trhu, které nabízí plně automatickou, nereaktivní detekci topologie sítě PROFIBUS za běhu technologie. Díky těmto a dalším užitečným funkcím tohoto kompaktního multifunkčního zařízení je nezastupitelné pro každého servisního technika, který usiluje o jednoduchou diagnostiku kvality v sítích PROFIBUS.

PB-QONE

PROFtest II XL

Tester kabelů PROFtest II XL kontroluje správnou instalaci kabelů v sítích PROFIBUS. Měřicí přístroj udává skutečnou délku vedení a detekuje přerušení kabelu s přesností na metr. Kabelová zkouška je prováděna v režimu offline, během montáže a servisu.

PROFtest II XL

PROFIBUS hub MULTIrep

PROFIBUS MULTIrep repeater multiplikuje napěťový signál do dvou, pěti nebo sedmi větví (podle verze) a zesílí jej tak, aby odpovídal PROFIBUS specifikaci. Integrovaná diagnostika signalizuje případné problémy každého segmentu pomocí LED diod.

PROFIBUS hub MULTIrep
PROFIBUS hub MULTIrep

INBLOX®

Široká škála PROFIBUS modulů INBLOX® umožňuje realizovat různé topologie sítě PROFIBUS, diagnostiku fyzické sítě, vzdálený přístup a trvalé monitorování.

Moduly INBLOX

PBMA IP20

PBMA IP20 je měřící bod pro připojení diagnostických nástrojů do sítě PROFIBUS s funkcí aktivního zakončení sběrnice s napájením a zakončovacími odpory PROFIBUS DP linky.

PBMA
PBMA IP20

Máte dotazy? Chcete cenovou nabídku? Kontaktujte nás!