Menu Close

Software

Software


Hardware který nabízíme našim zákazníkům je doplněn také množinou užitečných softwarových aplikací např. pro dlouhodobý sběr dat z monitorovacích zařízení, scanování topologie, plánování sítí atd.


PROmanage® NT

Úzká místa související s infrastrukturou, postupné zhoršování stavu v důsledku stárnutí komponent nebo opotřebení způsobené výrobním prostředím vedou k postupné degradaci zařízení a systémových sítí. Software pro správu sítě (Network Management Software) PROmanage® NT V2 upozorňuje na první abnormality již v rané fázi, což umožňuje plánovat údržbu a minimalizovat výpadky systému.

PROmanage® NT V2 umožňuje sbírat, vyhodnocovat, analyzovat a dlouhodobě ukládat data (do databáze) o stavu vašich průmyslových sběrnic a sítí a zobrazovat je v centrálním přehledu. Nechte své sítě v klidu pracovat a reagujte včas, když budete informováni o jakékoli abnormalitě, která se v síti vyskytla.

PROmanage
PROmanage NT V2

PROscan® Active V2

Pro spolehlivé monitorování průmyslových sítí je nezbytná přesná znalost topologie sítě, verzí hardwaru a softwaru zařízení a skutečné kabeláže. Software pro scanování topologie PROscan® Active V2 detekuje a zobrazuje topologie sítí PROFINET a Ethernet.

PROscan Active
PROscan Active V2